نون تازه و خوشمزه...

نون سنگک
هرعدد 1000
0
نون بربری
هرعدد 850
0
نون سبوسدار
بسته 5 تایی 3000
0

صبحونه لذیذ و خوشمزه...

آش شیرازی
هر کیلو 7000
هر کیلو برای 4 نفر
0
حلیم
هر کیلو 7000
0
املت
هر پرس 5000
2 تا تخم مرغ با 3 تا گوجه
0